02-5817176

סוסיא הר חברון

בעלי השמועה (תנאים ואמוראים)

בעלי השמועה אלישע בן אבויה

להורדת השיעור
להורדת השיעור >

בעלי השמועה 17- רבי יוסי בר חלפתא

להורדת השיעור
להורדת השיעור >

בעלי השמועה 17

רבי יוסי בר חלפתא.

להורדת השיעור
להורדת השיעור >