02-5817176

סוסיא הר חברון

ירמיהו

ירמיהו פרק ו

זהירות הצפונים

להורדת השיעור
להורדת השיעור >

ירמיהו פרק ד

להורדת השיעור
להורדת השיעור >

ירמיהו פרק ז

חללי בת עמי

להורדת השיעור
להורדת השיעור >

ירמיהו פרק ז

הדרך לגיהנום

להורדת השיעור
להורדת השיעור >

ירמיהו פרק ט'

להורדת השיעור
להורדת השיעור >

ירמיהו פרק ט'

להורדת השיעור
להורדת השיעור >