02-5817176

סוסיא הר חברון

מספרי הרב נֹעם

אגדה ופרשה

אגדה ופרשה

עיון בעולם מדרשי האגדה על סדר פרשיות השבוע. עולם מדהים, מרהיב ושובה לב, עולם עמוס ומגוון במשלים, רעיונות, ציורים ומצבים הנובעים מן החיים ומרוממים אותם גם יחד.

אגדה וטבע

אגדה וטבע

פסיעה בעקבות חז"ל והפיכת ה'שטח' - החיים המוחשיים שסביבנו, לבית מדרש מתמיד לעיצוב מידות והטמעת ערכים.

אגדה ומידות

אגדה ומידות

עיצוב המידות לאור מדרשי האגדה צובע אותן בצבעים עזים של חיים ומעשים, ויוצק אותן מעולם הרוח המופשט והחמקמק אל תבניות המציאות המוחשית והנתפסת.

על הראשונים

על הראשונים

פרוש רצחף לספרי נביאים ראשונים, יהושע – מלכים, עיון בעומק הפשט ועיון במדרשי האגדה. חיפוש אחר המשמעות העכשווית לחיינו וצידה לדרך מתוך הגנוז בפרק.

אבות

אבות

מסע חדש בדרך עתיקה ועמוקת שורשים לעיצוב נפש האדם, מידותיו ודרכי התנהלותו בעולם.

אדמ"ורים ועגלונים

אדמ"ורים ועגלונים

מבאר ומנגיש כמאתיים סיפורי חסידים בני אלמוות, מהמיטב שבמיטב. סיפורים שנוצרו הרחק – הרחק אי אז, אך מרוממים את חיינו כאן ועכשיו.

מעוניין לרכוש ספר? צור איתנו קשר: