02-5817176

סוסיא הר חברון

סדר יום

ענפים רבים ומגוונים לה לתורה וכולם זוכים בבית מדרשנו ליחס שוה של בנים אהובים.
סדר בוקר כולו גמרא. סדר צהרים מתחלק בין תנ"ך, אמונה וחסידות
וסדר הערב מוקדש להלכה, פרשת שבוע, תפילה ועבודת המידות.
כל סדר נפתח בפתיחה קצרה להגדרת מטרת ההכנה ונסגר בשיעור מאסף ומרומם לסוגיה שלמדנו.
את ימי חמישי מקדישים אנו לתורתה של ארץ ישראל העמקה בה והכרות עמה.
באנו לבית המדרש כדי להתאהב בתורה ולראות את 'השמים', את הקב"ה, בחיינו ולכך מותאם סגנון הלמידה.
הכנה בחברותות ובחבורות בהיקף וברוחב דעת כשהשיעורים מטרתם לחבר את הנלמד אל הלב ומציאת מקומו בחיינו.

אבגדה
07:00 נץ קפה – עין אי"ה שבת
07:30 שחרית + א. בוקר
09:00 הלכות כשרות
גמרא - הכנת דף סנהדרין
12:00 - שיעור סנהדרין
תורת א"י (סלו)
13:00 ארוחת והפסקת צהרים 14:00 בעלי השמועה (הרב נעם)
15:00 מנחה + קביעויות ( 8 קבצים + הלכות בית הבחירה)
15:30 סדר אמונה
17:00 דרך ה' (הרב אור)
18:30 צדקת הצדיק (הרב אור)
סדר תנ
17:00 ירמיה (הרב נעם)
18:30 מידות (הרב נעם)
סדר
חסידות
16:00 ליקוטי מוהר"ן (הרב חגי).
סדר תנ
17:00 ירמיהו (הרב נעם)
18:00 רמב"ן הרב ישי)
סגירת קמפוס
+ סכום שבועי
+ הכנות לשבת
19:00 ערב + ערבית
20:00-22:00 סדר הלכה
21:00 הלכות שבת (הרב ישי)
בית הרב סדר פרשת שבוע
21:00 פרשת שבוע (הרב אור)
סדר תפילה
21:00 תניא (הרב ישי)
21:00 התוועדות 'פני שבת'