02-5817176

סוסיא הר חברון

"צהר תעשה לתיבה" – גם כשהנך חייב להסתגר ולהתבצר אינך פטור מפתיחת חלון למודעות מה קורה בחוץ.