02-5817176

סוסיא הר חברון

"הברכה אחת היא לך אבי" ?! – ברכות יש מספיק לכולם החכמה הנה התאמתן למתברכים שכן ברכתו של זה קללה היא לאחיו.