02-5817176

סוסיא הר חברון

"מקשה תעשה המנורה" – האתגר הגדול בחיים הנו חיבור חלקי פאזל החיים לתמונה אחת משמעותית וברורה.