02-5817176

סוסיא הר חברון

"ופניהם איש אל אחיו" – רק אחרי שחזקת, התעצבת והיית לאיש תוכל לשאת פנים אל אחיך ולהתבשם מאישיותו, ערכיו וחנו המיוחד לו.