02-5817176

סוסיא הר חברון

"כולו הפך לבן טהור הוא" – שיא פריחת הצרעת הנו רגע טהרתה. כשכל השלילה בחוץ הרי שהפנים כבר נקי, משוחרר ומטוהר.