02-5817176

סוסיא הר חברון

שני השעירים הזהים שאחד עולה לה' ואחד מתרסק בעזאזאל מלמדנו כי לעולם לא נבין כיצד שנים מאותו הכפר זוכים לחיים כה שונים זה מזה.