02-5817176

סוסיא הר חברון

"ארץ אוכלת יושביה" – ארץ ישראל מחסלת את היושבים ומתענגים על הישגיהם. תובעת היא מבניה התקדמות והתפתחות מתמדת.