02-5817176

סוסיא הר חברון

"וטמא הכהן עד הערב" – מטהר טמאים סופג מטומאתם, מנקה ארובות משחיר מפיחן והמשמח נדכאים נושא עמו מתוגתם. לזה קוראים 'מסירות נפש'.