02-5817176

סוסיא הר חברון

"ותפתח האתון את פיה" – כל בעל חיים שר את השיר שלו ואומר את דברו. החכמה היא להקשיב, להבין ולהפנים.