02-5817176

סוסיא הר חברון

"לא הביט און ביעקב" – כשרואים רע ביהודי צריך לעצום עיניים ולהבין שמדובר באשליה אופטית. הרי ידוע מה יש בתוכו.