02-5817176

סוסיא הר חברון

"כן בנות צלופחד דוברות" – בנות צלפחד ומאבקן לנחלה מבהירים כי בזכות נשים צדקניות לא רק יצאנו ממצרים אלא אף ירשנו את ארץ ישראל.