02-5817176

סוסיא הר חברון

"אשר קרך בדרך" – עמלקיות הנה היכולת לקרר חום אנושי, לצנן התלהבות ולהוציא רוח ממפרשים. כולנו פגשנו בה וכולנו מצווים בחיסולה.