02-5817176

סוסיא הר חברון

"שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" – הזיקנה הנה סמל סטטוס ומקור השראה. צביעת שיער וטישטוש גיל הנם בריחה מאחריות ומעילה בתפקיד.