02-5817176

סוסיא הר חברון

"שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" – הסבים והסבתות שלנו הנם אוצרות מהלכים (לעת עתה) סוכות זה הזמן לשאול ולחלוב סיפורים. ואם לא עכשיו אימתי.