02-5817176

סוסיא הר חברון

"השופט כל הארץ לא יעשה משפט" – העדר תמיהות ושאלות אינו ערובה לתמימות ודבקות, פעמים רבות האדישות והניתוק הן הן מקור השתיקה וקבלת הדין.