02-5817176

סוסיא הר חברון

"והאיש משתאה לה מחריש" – להשתאות ולהתפלא, להחריש ולספוג את המתרחש אלו תמרורי הדרך לעבדות ה'.