02-5817176

סוסיא הר חברון

"כי ציד בפיו" – אין נשק קטלני יותר מהפה והלשון. מילה לא מחושבת, הערה לא שקולה והנה ירית חץ מורעל שלא תוכל להשיבו. שקול מילים ולא תשכול חברים.