02-5817176

סוסיא הר חברון

"ונפשו קשורה בנפשו" – קשרי הנפש בין אבות ובנים מהותיים וקיומיים לשני הצדדים לפיכך ההשקעה בהם לא תסולא בפז.