02-5817176

סוסיא הר חברון

"ושמה קברתי את לאה" –ה'בדיעבד' שלך הנו ה'לכתחילה' של הקב"ה.  אהבת את רחל ונקברת ליד לאה. החלום מתברר כקליפה והמציאות היא פריו של עץ החיים.