02-5817176

סוסיא הר חברון

"ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם" – בדוק אם המציאות מרה ודוחה, או שמא המרירות והמירמור חונים בקרבך ומעצבים את המציאות בטעמך.