02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויחן שם ישראל נגד ההר" – רק כשניצבים 'כאיש אחד בלב אחד' ניתן לקבל את התורה ולהבין כיצד מתקנים את העולם.