02-5817176

סוסיא הר חברון

"ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים" – הקב"ה מופיע רק מהחלל שמפנים לו בני האדם ביניהם. צמצם עצמך והטה אוזן.