02-5817176

סוסיא הר חברון

"והבריח התיכון… מן הקצה אל הקצה" – האתגר הגדול הנו הארכת הבריח התיכון למען הכלת וחיבור הקצוות באשר הם.