02-5817176

סוסיא הר חברון

כוללניק- לא מה שחשבתם

זְבוּלֻן לְחוֹף יַמִּים יִשְׁכֹּן וְהוּא לְחוֹף אֳנִיּוֹת וְיַרְכָתוֹ עַל צִידֹן:

יִשָּׂשכָר חֲמֹר גָּרֶם רֹבֵץ בֵּין הַמִּשְׁפְּתָיִם:    (בראשית מט יג-יד)

"זבולן לחוף ימים ישכון",

הרי זבולן קדם ליששכר שכן מייחסן יששכר זבולן, ולמה כן?

אלא שהיה זבולן עוסק בפרקמטיא (מסחר) ויששכר עוסק בתורה,

וזבולן בא ומאכילו לפיכך קדמו,

עליו אמר הכתוב – "עץ חיים היא למחזיקים בה",

יששכר כונס וזבולון מביא באניות ומוכר ומביא לו כל צרכו,

וכן משה אומר – "שמח זבולון בצאתך".

למה ? ש"יששכר באהליך".

שלך הן שאת מסייעו לישב בהן.

(בראשית רבה צט  ט)

רבים היהודים המתוקים והנפלאים החפצים לשחזר את שותפותם הפלאית של יששכר וזבולון. חושבים יהודים אלה לשבת כל חייהם בבית המדרש, לעסוק בדברי תורה בעוד שאר אחיהם יילכו יום יום לעבודה, ישרתו בצבא, יקימו מדינה והרווחים המשותפים יילכו לקופה משותפת – הישככרים יטלו חלק בעולם הזה ויעניקו לזבולונים חלק בעולם הבא.

שלוש שגיאות יש בידם של יששכרי דורנו:

ראשית, ישנן מצוות שאינן בנות חלוקה, וליציאה לקרב הגנה על עם ישראל אמורים לצאת אף היששכרים שבינינו, כפי שמזכירה דבורה ופוסק הרמב"ם – "…מִנִּי מָכִיר יָרְדוּ מְחֹקְקִים וּמִזְּבוּלֻן מֹשְׁכִים בְּשֵׁבֶט סֹפֵר: וְשָׂרַי בְּיִשָּׂשכָר עִם דְּבֹרָה וְיִשָּׂשכָר כֵּן בָּרָק בָּעֵמֶק שֻׁלַּח בְּרַגְלָיו…".

שנית, חוזה שותפות דורש חתימה של שני הצדדים. אין מצב שבו יששכר כופה את עצמו על זבולון שלא מדעתו וכנגד רצונו.

ושלישית, והחמורה מכל, הנה חוסר הבנת מהות השותפות. יששכר, מבהיר המדרש, עובד רוב ימיו – חורש, זורע, קוצר, דש וכונס את היבול, ורק אז נכנס זבולון לתמונה ומעניק באהבה שירותי שיווק והפצה לסחורת אחיו המתפנה לעמל בית המדרש.