02-5817176

סוסיא הר חברון

בעיית התאמה

וַיְהִי בַּיָּמִים הָהֵם וַיִּגְדַּל מֹשֶׁה

וַיֵּצֵא אֶל אֶחָיו וַיַּרְא בְּסִבְלֹתָם

וַיַּרְא אִישׁ מִצְרִי מַכֶּה אִישׁ עִבְרִי מֵאֶחָיו: (שמות ב יא)

 

"וירא בסבלותם" – מה הוא "וירא"? …

רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר:

ראה משאוי גדול על קטן ומשאוי קטן על גדול,

ומשאוי איש על אשה ומשאוי אשה על איש,

ומשאוי זקן על בחור, ומשאוי בחור על זקן,

והיה מניח דרגון (גדוד) שלו והולך ומיישב להם סבלותיהם

ועושה כאלו מסייע לפרעה.

אמר הקב"ה: אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל

ונהגת בהן מנהג אחים,

אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך,

זה הוא שכתוב – "וירא ה' כי סר לראות"-

ראה הקב"ה במשה שסר מעסקיו לראות בסבלותם,

לפיכך – "ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה". (שמות רבה א כז)

אין לך עבודת פרך, שִעבוד ושברון לב גדולים מהיפוך תפקידים. לכל אדם יש תפקיד מסוים שאותו הוא אמור למלא בעולם, תפקיד אשר יפַתח וישַמח את נושאו, שכן הולם הוא את כוחותיו וכישוריו הפנימיים ככפפה ליד.

היפוך תפקידים ואילוץ אדם לשאת בתפקיד לא לו, מדכא את הנפש, משבר את הרוח, מכבה את האדם ומהרס את העולם.

אוי לה לחברה המטילה את עיקר נטל קיומה, הנהגתה ופיתוחה על כתפי אנשים קטני ראייה ודלי רוח, בעוד שענקי הרוח וברוכי הכשרונות ממלאים בה תפקידים שוליים בלבד. אבוי לה למשפחה שבה תופסת האמא את מקומו ותפקידיו הטבעיים של האב, בעוד אבי המשפחה ממלא את מקום המשבצת הנשית שאינה שלו ואינו מוכשר לה.  מגוחכת היא הקהילה אשר זקניה מתעלמים מתפקידם ומנסים לחיות, לחשוב, להתלבש ולדבר כנערים, בעוד שנעריה תופסים בעמדות זקנות, שמרניות, יציבות וחסרות תעוזה, חדשנות ומעוף.

מפרק האומה ילך בדרכי פרעה ויבלבל תפקידיה. מנהיג של אמת ייצא ממגדלי השן האקדמיים, מטרקליני העסקים המאובזרים ומבתי המדרש החמימים, ויחזיר כל אחד למקומו, כל אדם לייעודו, וכך יזכה לגילוי שכינה.