02-5817176

סוסיא הר חברון

לעולם לא תצעד לבד (רבי יצחק מוורקי)

וַיֹּ֤אמֶר ה֙' אֶל־מֹשֶׁ֔ה בֹּ֖א אֶל־פַּרְעֹ֑ה

                                                                                                               (שמות  י, א)

ר' מוט'ל מקלושין ז"ל היה איש דובר צחות לשון המדינה (פולנית)  ובעל חן וחכמה ועסקיו בוורשה. שלח מורנו ורבנו הקדוש מורנו הרב ר' יצחק מוורקי שיבא אליו. וביקש ממנו שילך לשר אחד לבטל רצון הממשלה לגזור לשרוף השלחן ערוך חושן משפט. מחמת שיש ספר חוקים פולני. ומחויבים היהודים לילך עם משפטיהם בדיניהם כחוקי המשפט הפולני. והשיב ר' מוטל שהשר הוא כעסן. עד שהכין קנה שריפה (רובה)  לירות בכל הבא אליו בענינים כאלו. הן בממון הן בטובה. וכך כולם יודעים. ואמר מורנו ורבנו הקדוש ז"ל: כתוב "בא אל פרעה" ולא  "לך". רק שמשה היה ירא מפרעה. אמר השם יתברך שילך עמו, בא נלך יחד, אז הלך עם לבו בשמחה. והשר בראותו את ר' מוטיל נבהל מפניו ועשה לו כל צורכו.

אדם הפועל למען הציבור לעולם אינו הולך לבדן. כשאתה בא לדאוג לאינטרס הציבורי הרי שהקב"ה הולך עמך לכל פגישותיך וניצב מאחוריך בעת בקשותיך. יתרה מזו, בהליכתך לעסוק בצרכי הציבור צריך אתה לחוש שהקב"ה הולך לפניך ואתה רק נגרר ומשתרך אחריו.  כשאנו נפגשים עם  אנשים בעלי שררה, עשירים עתירי ממון או דמויות ידועות שם עבור הציבור צריכים אנו להבין שהקב"ה עמנו ואנו מזכים אותם בפגישה אישית עם בורא עולם הדואג לשלום בניו ופועל למען טובתם, רווחתם וחרותם. לסרב לבקשותינו זה בהחלט הגיוני, להגיד לא לקב"ה בפגישה אישית זה כבר פחות הרבה פחות מומלץ.