02-5817176

סוסיא הר חברון

מוחמד יבוא אל ההר

וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְכָל זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם

מִשְׁכוּ וּקְחוּ לָכֶם צֹאן לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶם וְשַׁחֲטוּ הַפָּסַח:   (שמות יב כא)

 

"משכו וקחו לכם צאן"

זה הוא שכתוב – "פֶּלֶס ומאזני משפט לה' ",

וכן מצינו משה ושמואל שוין כאחת,

שנאמר – "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו",

בא וראה כמה בין משה לשמואל,

משה היה נכנס ובא אצל הקב"ה לשמוע הדבור ואצל שמואל היה הקב"ה בא,

שנאמר – " ויבא ה' ויתיצב",

למה כך? אמר הקב"ה בדין ובצדקה אני בא עם האדם,

משה היה יושב ומי שהיה לו דין בא אצלו ונידון,

שנאמר – " וישב משה לשפוט את העם",

אבל שמואל היה טורח בכל מדינה ומדינה ושופט כדי שלא יצטערו לבא אצלו,

שנאמר – "והלך מדי שנה בשנה",

אמר הקב"ה: משה שהיה יושב במקום אחד לדון את ישראל

יבא אצלי לאוהל מועד לשמוע הדבור,

אבל שמואל שהלך אצל ישראל בעיירות ודן אותם אני הולך ומדבר עמו,

לקיים מה שנאמר – " פלס ומאזני משפט לה' ".שמות רבה טז ד

ישנם אנשים וישנם אנשים. ישנם צדיקים וישנם צדיקים. ישנם המוכנים לפתור כל בעיה המתגלגלת לפתחם ולסייע לכל דורש, ייתנו צדקה לכל עני הנוקש על דלתם, יפשרו ויגשרו בין ניצים הפונים להכרעתם ויעזרו לכל אדם המבקש את עזרתם ברחוב.

אולם ישנם היוצאים מן הבית כדי לחפש עניים, מסתובבים ברחובות כדי לחפש נזקקים ונדחפים לכל  מריבה כדי לנסות ולהשכין שלום בין הצדדים.

ממליץ המדרש לכולנו לנקוט בדרכיו של שמואל 'צייד המצוות', ולא להסתפק בהנהגת משה הממתין לפניות.