02-5817176

סוסיא הר חברון

לכל מאזינינו שלום רב

וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן חֹתֵן מֹשֶׁה

אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלֹהִים לְמֹשֶׁה וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ

כִּי הוֹצִיא ה' אֶת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם:  (שמות יח א)

 

"שמעו דבר ה' בית יעקב"

זה הוא שכתוב – "שמעו ותחי נפשכם",

היאך חביבים ישראל שהוא מפתה אותם.

אמר להם:

אם יפול אדם מראש הגג כל גופו לוקה,

והרופא נכנס אצלו ונותן לו רטייה בראשו,

וכן בידיו וכן ברגליו ובכל אבריו – נמצא כולו רטיות.

אני איני כך, אלא רמ"ח אברים באדם הזה והאוזן אחד מהם

וכל הגוף מלוכלך בעבירות,

והאוזן שומעת וכל הגוף מקבל חיים -"שמעו ותחי נפשכם".

לכך אמר – "שמעו דבר ה' בית יעקב",

וכן אתה מוצא ביתרו שעל ידי שמיעה זכה לחיים, ששמע ונתגייר,

שנאמר – "וישמע יתרו את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו… עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים…".                             (שמות רבה  כז ט)

 

חוש השמיעה ויכולת ההקשבה הנם המתנה הגדולה ביותר שהאדם קיבל מבוראו. ההקשבה יכולה להפוך את חיי כל אחד מאיתנו מן השורש. אין היא תלויה במצבנו העכשווי, הנפשי או הגופני, אלא עוקפת את כל מערכות הגוף ויוצרת שינוי שורשִי המשפיע על כולן כאחת.

השמיעה אינה טיפול חיצוני ונקודתי כחבישות הרופא לכל איבר מאיברי האדם שנפל מן הגג, אלא חודרת היא לאישיות ומשכנעת אותנו לשנות דרך, להתפכח, להחליף תוכנת הפעלה, לשנות סדרי עדיפויות ולבחור בנתיב שבו לא נופלים מגגות ולא נעזרים ברופאים.

אם רק נדע, כמו יתרו,  להקשיב לדבר ה', לעצמנו, לאוהבינו, למציאות שסביבנו – מובטח לנו כי נבחר בדרך חיים שבה לא נזדקק לרופאים ולתחבושות.