02-5817176

סוסיא הר חברון

ממתק שבת סוסיאי – "ויתיצבו בתחתית ההר" – האנשים הגדולים באמת, גדלים בעינך יותר ויותר, ככל שהנך גדל בעצמך. נעם