02-5817176

סוסיא הר חברון

איך שגלגל מסתובב (המגיד ממזריץ')

וְאֵ֙לֶּה֙ הַמִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֥ר תָּשִׂ֖ים לִפְנֵיהֶֽם: כִּ֤י תִקְנֶה֙ עֶ֣בֶד עִבְרִ֔י שֵׁ֥שׁ שָׁנִ֖ים יַעֲבֹ֑ד וּבַ֨שְּׁבִעִ֔ת יֵצֵ֥א לַֽחָפְשִׁ֖י חִנָּֽם:  אִם־בְּגַפּ֥וֹ יָבֹ֖א בְּגַפּ֣וֹ יֵצֵ֑א אִם־בַּ֤עַל אִשָּׁה֙ ה֔וּא וְיָצְאָ֥ה אִשְׁתּ֖וֹ עִמּֽוֹ:    (שמות כא א-ג)

הרב הקדוש ממזריץ' ביקש מרבו הבעל שם טוב הקדוש כי יאמר לו הפירוש בזוהר הקדוש על "ואלה המשפטים" – "דא רזא דגלגוליא", "זה סוד הגלגולים". פעם אחת אמר לו הבעש"ט ליסע ביער אחד ויראה שם אילן אחד ומעיין תחתיו ויתעכב שמה עד שש שעות ויבוא לביתו.

ונסע שמה, וראה איש אחד בא עם סוס מזוין עייף ויגע ואכל ושתה ונסע לדרכו ושכח שמה ארנק שלו עם המעות. אחר כך בא שמה עוד איש אחד, הניח עצמו לפוש, ומצא שמה הארנק  עם המעות ולקח והלך משם.

אחר כך בא שמה עוד איש אחד עייף ויגע עני ונכה רוח ואכל שמה פתו אשר היה לו ושתה מן המעיין והניח לפוש ולישן. ובא בחזרה איש הראשון ושאול שאל מאיש העני: "היכן הוא הארנק עם המעות אשר שכחתי פה?" והוא באמת לא ידע מאומה את אשר הוא דובר אליו. בקיצור, כי העני הלז קיבל שכרו מִשָּׁלֵם, והאיש הלז הכהו מכת רצח ופצוע.

אחר כך כי הגיע שש ונסע הרב המגיד ממזריץ' לביתו, וסיפר לרבו הבעש"ט הקדוש את אשר ראה. אמר לו, הבעש"ט, כי איש הראשון היה חייב לאיש השני סך המסוים אשר היה בארנק ולא היה לו לשלם לו, ובא לדין לפני האיש השלישי כי הוא היה הרב והדיין, ופסק דינו ופטרו מבלי שום חקירה ודרישה.  על כן עתה על פי הגלגול שילם הראשון להשני, והדיין, הרי הוא איש השלישי, קיבל עונשו ושכרו מִשָּׁלֵם. וזה שאמר  הזוהר הקדוש על "ואלה המשפטים" – "דא רזא דגלגוליא". ודייק ותמצא קל.

העולם אותו אנו רואים אינו אלא קצה קרחון, חלק ממעגל וקטע אחד מתוך סרט ארוך שאינו חשוף בפנינו.  מנסים אנו לקבוע דעה מתוך התרשמות מחלק אחד בגלגל  ללא הבנת הקשר הדברים והמשכם, בלי להבין מה הסיבות ולאן מכוונות התוצאות הנעלמות מעינינו. 'סוד הגלגולים' הנו ההכרה בחלקיות הבנתנו.  ברגע שמבין אתה שאינך מבין הרי שרכשת את התמימות והפנמת שעקב מוגבלותך אינך  מסוגל לשפוט את המציאות שסביבך בכוחותיך שלך. ההכרה ב'סוד הגלגולים' שומטת את הקרקע תחת שאלות 'צדיק ורע לו' או 'רשע וטוב לו' ומחדירה לחיינו את התמימות והאמונה במי שאמר והיה העולם ומאז מגלגלו בצדק ובמשפט בחסד וברחמים.