02-5817176

סוסיא הר חברון

השודד הטיפש (רבי נחמן מברסלב)

וְלֹֽא־תָת֜וּרוּ אַחֲרֵ֤י לְבַבְכֶם֙ וְאַחֲרֵ֣י עֵֽינֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־אַתֶּ֥ם זֹנִ֖ים אַחֲרֵיהֶֽם: (במדבר  טו לט)

ואמר רבי נחמן משל נאה, מה שמספרים מאחד שפגע בו גזלן ורצה לגוזלו. ושאל הגזלן אותו "יש לך ממון?" השיב: "יש לי, בוודאי אתן לך כל הממון בשביל נפשי," וגזל אותו הגזלן. אחר כך אמר זה הנגזל אל הגזלן: "איך אבוא אל ביתי בלי הממון, כי הייתי נע ונד חוץ מביתי כל כך זמן, ועתה איך אבוא ריקם לביתי, בכן אני מבקש ממך שתהיה יורה בקני שרפה (הרובה) שלך את הכובע שלי כדי שיהיה ניכר שפגע בי גזלן." וכן עשה הגזלן. אחר כך ביקש ממנו עוד שיורה גם כן את כנף בגדו, וכן עשה. אחר כך ביקש ממנו עוד שיורה באיזה מקומות אחרים. בסוף השיב הגזלן: "אין לי עוד כדורים ואזי, כשהשיב שאין לו עוד פילוויר (תחמושת) , ענה הנגזל: "עתה שאין לך עוד כדורים בוא לכאן." ותפס אותו בעורפו, וקרא לסיעתו והתגבר על הגזלן וניצחו. והנמשל מובן להשומעים שעמדו.

תחמושתו של יצר הרע מוגבלת. ארגז הכלים העומד לרשות היצר הנו דל וחובבני ואם רק ניתן לו לבזבז את כוחותיו הרי שכניעתו קרובה.  מול יצר הרע צריך לעבוד בתחבולות, לתת לו לבזבז את תחמושתו לשוא ואז להכות בו ללא רחם.  אם נצליח להתעלם מסיפורי היצר הרי שלא יהיה לו עוד מה לספר ולתרץ לנו. אם נדחה את הכניעה לו במספר דקות הרי שהתקפתו תיתמסמס, גלגלי רכבו יתקעו בדיונות החול של המציאות ויתברר שנישקו רב מעצורים ואף נטול כדורים.