02-5817176

סוסיא הר חברון

טיפה גמישות (רבי יצחק מוורקי)

לֹא־תַעֲשׂ֥וּ עָ֖וֶל בַּמִּשְׁפָּ֑ט בַּמִּדָּ֕ה בַּמִּשְׁקָ֖ל וּבַמְּשׂוּרָֽה:  מֹ֧אזְנֵי צֶ֣דֶק אַבְנֵי־צֶ֗דֶק אֵ֥יפַת צֶ֛דֶק וְהִ֥ין צֶ֖דֶק יִהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם… : (ויקרא יט לה – לו)

לדרשותיו של רבי יצחק מוורקי היו מקשיבים אנשים רבים ושונים, ביניהם גדולי תורה וגם פשוטי עם. מעשה במוכר חלב ששמע את הרבי מסביר את הכתוב "לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם" ואת כל חומר העבירה הכרוך במעשי רמיה במשקלות ובמידות. הרגיש האיש שכאילו אליו מתכוין הרבי והיה לו מוסר כליות. גמר בלבו מאותו יום ואילך שלא להונות את הבריות. התקין לו משורה נכונה למדוד את החלב וגם חדל מלמהול אותו במים כאשר עשה עד כה. לימים בא אל הרבי מוורקי וספר לו: כך וכך עשיתי אלא מאותו יום שאני מודד את חלבי במשורה נכונה ואיני מוהלו במים מתאוננים הבריות על החלב שלי שאינו טוב כאשר היה עד כה. שמע הרבי מוורקי ואמר: "אם העולם שטוף בשקר עד כדי כך, הוסף טפה אחת מים לכל משורה, טפה אחת בלבד, כדי לצאת ידי חובה".

ההקפדה על מידות ומשקלות בדייקנות מדעית ובטהרנות התנשאותית עלולות להוציא את האדם מן העולם בכלל ומחברת בני אדם בפרט. החיים החברתיים אינם מאפשרים  הקפדה על כל קוצו של יו"ד, על מדידת זמנים בדקות, כמויות משקה במיליליטרים וחישוב מרחקי נסיעה במטרים. החיים תובעים מעט גמישות, עיגולי פינות וזרימה טבעית. מעט מים חייב כל אחד מאתנו להכניס לחלב שלו אחרת איש לא יקנה את סחורתו ולעולם לא יהיה מעורב בדעת, בדיבור ובמעשה עם הבריות.