02-5817176

סוסיא הר חברון

כפרה עליו (רבי אלימלך מליז'אנסק)

כִּֽי־בַיּ֥וֹם הַזֶּ֛ה יְכַפֵּ֥ר עֲלֵיכֶ֖ם לְטַהֵ֣ר אֶתְכֶ֑ם מִכֹּל֙ חַטֹּ֣אתֵיכֶ֔ם לִפְנֵ֥י ה' תִּטְהָֽרוּ: (ויקרא טז ל)

פעם אחת בערב יום הכיפורים אמר הרב הקדוש, רבי אלימלך, לתלמידיו אם רצונכם לדעת איך עושים כפרות בערב יום הכיפורים, תלכו אל החייט אשר גר בקצה העיר. וילכו התלמידים כעלות השחר ויעמדו אצל חלון ביתו של החייט, וראו שהחייט ובניו התפללו בפשטות כמו כל החייטים. אחרי התפלה לבשו כולם בגדי שבת והדליקו נרות ויערכו שלחן עם כל מעדנים וישבו אל השולחן בשמחה רבה, ויקח מהארון ספר אחד שהיה כתוב בו כל העבירות שעשה במשך השנה מיום כפורים שעבר עד יום הכיפורים הבא, והתחיל כך: רבונו של עולם, היום הגיע הזמן לעשות בינינו חשבון על כל העבירות שעשינו כי זמן כפרה הוא לכל ישראל, והתחיל לחשוב ולמנות כל העבירות שעשה במשך השנה שכולם היו נרשמים בספר הזכרון הזה. ואחר שגמר חשבון העבירות הוציא מהארון ספר גדול וכבד יותר מהראשון ואמר: רבונו של עולם, מקודם חשבתי העבירות שאני עשיתי. ועכשיו אמנה את העבירות שעשית אתה. וחשב כל הצער והייסורים, צרות ועגמת נפש וחולאים רעים והפסד ממון אשר עברו במשך כל השנה עליו ועל נפשות ביתו. וכשגמר החשבון אמר כך: ריבונו של עולם, אם נחשוב באמת על פי יושר אתה חייב לי יותר ממה שהנני חייב לך, אך לא ארצה לבא עמך בחשבון המדוקדק כי הלא ערב יום הכיפורים היום, ומוכרח כל אחד להתפייס עם חברו, ולכן הננו מוחלים לך על כל העבירות שעשית נגדנו, וגם אתה תמחול לנו על כל העבירות שעשינו נגדך. וימזוג כוס יין שרף (וודקה) וברך 'שהכל' ואמר בקול רם: 'לחיים'! ריבונו של עולם, הננו מוחלים זה לזה כל מה שחטאנו איש לרעהו וכל העבירות הן שלנו והן שלך הן בטלות ומבוטלות כמו שלא היו כלל בעולם. ואחר כך אכלו ושתו בשמחה רבה מאד.

התלמידים הקדושים חזרו ויספרו לרב הקדוש את כל מה שראו ושמעו, ויאמרו כי דברי החייט הם בעיניהם דברים קשים, וחוצפה יתירה כלפי שמיא. ויען רבי אלימלך ויאמר, דעו לכם כי הקב"ה בכבודו ובעצמו עם כל הפמליא של מעלה באים לשמוע דברי החייט הנאמרים בפשטות גדולה, ומדברי אמת שלו נעשה רצון וחדוה ושמחה גדולה בכל העולמות.

כשאתה עורך חשבון מול הקב"ה כנראה שהוא נוכח ומשמעותי בחייך. אם אתה עורך סיכום יומי כיצד התייחס אליך בוראך בכל שעה הרי שהנך מרגיש בנוכחותו ורואה את חלקו בכל אירוע המתרחש בחייך.  בכלל כדאי לזכור שדברים הנתפסים בעיניינו כחוצפה עשויים להיתפס בעולמות עליונים כשעשוע ועונג צרוף ובכלל כשאתה מתנהל בתמימות הקב"ה מחבק בחמימות.