02-5817176

סוסיא הר חברון

מראה מראה שעל הקיר ( החוזה מלובלין)

כֹּ֣ל׀ נְדִ֣יב לֵ֗ב הֵ֠בִיאוּ חָ֣ח וָנֶ֜זֶם וְטַבַּ֤עַת וְכוּמָז֙ כָּל־כְּלִ֣י זָהָ֔ב (שמות לה כב)

שמעתי שבעיר אחת היה המגיד מדובנא והיה דורש איזה ימים ובתוך הדרשה שמעו שבא הרבי זכר צדיק לברכה מלובלין לעיר הנ"ל וברחו כולם מהדרשה והלכו ליתן שלום להרבי זצ"ל וכשראה המגיד שנשאר לבדו, החליט והלך גם כן להרבי וכשבא להרבי ונתן לו שלום ראה איך שהשלחן מלא מעות מפדיונות שנתנו להרבי זצ"ל ושאל המגיד להרבי מה זה שאני דורש להם איזה ימים ולא נתנו לי עדיין מעות ואתם עתה באתם ונתנו לכם הרבה מעות. ואמר הרבי זצ"ל מה שבכל אחד בלבו מביא גם כן להאחר שיהא זה בלבו. ואני באמת אני שונא המעות על כן אני מביא גם כן בלבם שיהיו שונאים את המעות על כן נותנים המעות לי. אבל אתם אוהבים המעות על כן אתם מביאים בלבם שגם כן יאהבו את המעות על כן אינם רוצים ליתן לכם.

כוונות הלב שלנו, גם אם נסתרות ומוכמנות הן, ניכרות ומדיפות הן את ריחן למרחוק. העיניים משדרות את מניענו, הפנים מעידות על כוונותינו, טון הדיבור משקף את מחשבותינו ושפת הגוף חושפת את אשר איננו מעזים לומר.

אם אהבתך תלויה בדבר לו תוכל לשווקה כאהבת אמת בטהרתה, אם תורתך נלמדת עבור ממון וכבוד  לא תוכל להציגה כתורה לשמה ואם שרותך הצבאי מונע משיקולי ניראות ויוקרה לא תוכל להסוואתו תחת רשת הסוואה אידיאולוגית.

הצבת האמת על השולחן והצגת המניעים כבר בראשית ההתקשרות יחסכו לכולנו השקעת אנרגיה מיותרת, אכזבות ומפחי נפש ובעיקר נבוכות לנוכח תוצאות דלות וכישלונות מהדהדים ובלתי נמנעים.