02-5817176

סוסיא הר חברון

פותחים שולחן( ר' דוד מללוב)

וְנָתַתָּ֧ עַֽל־הַשֻּׁלְחָ֛ן לֶ֥חֶם פָּנִ֖ים לְפָנַ֥י תָּמִֽיד: (שמות כה ל)

שמעתי שפעם אחת היה נוסע הרב הקדוש הרב רבי דוד מללוב זכר צדיק לחיי העולם הבא להרב הקדוש הרבי מלובלין זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא ונתאחר לבוא לובלינה ונשאר בכפר סמוך ללובלין כי קדש עליו היום (נכנסה השבת), והיה לו עוגמת נפש גדול מה שלא זכה להיות בשבת אצל שלחן הטהור בלובלין, וחזר בדעתו להתנחם נפשו בזה האופן: אם היו יודעין העולם, הגדלות והקדושה של הרב הקדוש הרבי מלובלין היו כל העולם נוסעים אליו מארבע כנפות הארץ, ממילא היה שלחן הרבי נמשך ונתפשט עד הכפר הזה כי היו הרבה מיושבי שלחנו, ואני דוד הקטן מכלם בטח ישבתי בסוף השולחן כמו שהנני יושב עתה, ממילא הנני יושב אצל שלחן הרבי הקדוש, והבן.

לעיתים כדאי לו לאדם לחיות את העתיד כאילו מציאות ממשית הוא כבר עכשיו. כשיכיר העולם בקדושת הרבי ועוצמתו הרי שיגיע שולחנו לכאן אם כן כבר עכשיו יושב אני במקומי הטבעי ליד שולחנו וחש את קרבתו.  יום יבוא ובננו הצעיר יהיה תלמיד חכם גדול, רופא מומחה בעל שם עולמי או לוחם עז נפש  ורב מעללים אז כדאי שנתייחס אליו ככזה כבר בכתה א', בטרם נחשף הפסל המדהים המסתתר בתוככי  גוש הסלע.  במהרה יבנה המקדש וישובו כהנים לעבודתם ולוויים לשירם ולזמרם לפיכך כבר בכניסתי היום לרחבת הכותל מחסיר לבי פעימה ותפילותי מתעלות כבחצרות בית ה'. לו התבוננו כך סבי וסבתי על פרדסי פתח תקוה נראה כי מצבנו הכלכלי היום היה שונה בתכלית השינוי.