02-5817176

סוסיא הר חברון

קשר עין (רבי צבי אלימלך מדינוב)

 שָׁלֹ֥שׁ פְּעָמִ֖ים בַּשָּׁנָ֑ה יֵרָאֶה֙ כָּל־זְכ֣וּרְךָ֔ אֶת־פְּנֵ֛י הָֽאָדֹ֥ן ה' אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל: (שמות לד כב – כד)

סיפר הגאון הקדוש ר' צבי אלימלך מדינוב שבעת הסתופפו בצל הגאון הקדוש רבינו מנחם מנדל מרימינוב (הרבי מקוצק), שפעם אחת בסעודה שלישית הגיד הרב הקדוש מורנו הרב מנחם מנדל ששמע כרוז בשמים שכל מי שהוא בדורו של המגיד מקוז'ניץ ולא יראה פני המגיד, הוא לא יזכה לראות פני משיח. ויהי בשמעו כן יוצא מפי קדשו, קיבל פרידת שלום מאת רבו הקדוש ולקח מקלו בידו ותרמילו על כתפו לילך לקוזניץ לראות פני המגיד, כי פן ואולי יבא משיח והוא עוד לא ראה פני המגיד אז לא יזכה לראות פני משיח, ולא נתן מנוח לגופו ביום ולילה לא שקט ולא לן בשום מקום כי אם כיתת רגליו והלך במסירות נפש למען יראה פני המגיד, עד אשר הגיע לקוז'ניץ אז הלך מישור (הישר( בלי התמהמה לבית המדרש של המגיד במקלו בידו ותרמילו על כתפיו, שכן כי ירא פן יתמהמה בהליכתו לאכסניה להניח תרמילו ומקלו יבא משיח ולא יוכל לראות פניו, יען לא ראה פני המגיד. ויהי כאשר בא לבית המדרש שאל איה רבינו המגיד, והשיבו לו כי הוא בחדרו הקטן סמוך לבית המדרש, אז הלך כרגע לחדר הקטן במקלו ותרמילו, ויהי בבואו החדרה לא היה ביכולתו לראות פני המגיד, יען עמדו סביב מיטתו אשר היה שוכב שמה הרבה אנשים ונשים, והיה ירא פן אם יתעכב עוד עד אשר יקבלו כל אחד ברכתם ביני לביני (בינתיים) יבא משיח ולא יזכה לראות פניו, אז סיבב את עצמו לצד הכותל והגביה רגלו אחת ונשען על הכותל ועל מקלו, ובידו השנייה נשען על אחד והגביה גופו לראות פני המגיד המונח במיטתו, וכאשר ראה פניו הגביה המגיד ראשו ואמר: "בראיה בעלמא קני" (מספיקה ראיה כדי לקנות).

ישנם אנשים החיים בדורך ואינך רשאי שלא לפוגשם. לא יתכן שגדולי הדור, צדיקים יסודות עולם, מסילות ישרים מהלכות, , ענקי רוח או אבירי חסד מתגוררים ברחוב הסמוך,  בשכונה ליד, בעיר קרובה או ב 770 איסט פארקווי ניו יורק ולא תעשה כל שביכולתך בכדי לראותם.

ראית הצדיק, ולו לרגע, מאצילה מרוחו  עליך. ההתבוננות בו, אף ללא מילים, מחברת  את אישיותך לאישיותו ומבשמת את נשמתך בניחוח נשמתו.   המפגש, ולו במבט עין, עם ענקי הרוח, הנו שלב הכרחי בהכשרת העין והלב להתבוננות במציאות העתידנית ההולכת ומתרקמת לנגד עינינו. העיניים הטובלות במראה הצדיק מיטהרות, מזדככות ומסירות את דוק הערפל העכור המונע מאתנו לראות את עקבות המשיח ולהבחין בהופעתו. אם זכית לקשר עין קנית קשר אישי והשפעה אישיותית בל תימחנה.