02-5817176

סוסיא הר חברון

עגלה לתינוק שלא נולד (ר' שמחה בונם מפשיסחא)

וְשָׁ֗ב וְקִבֶּצְךָ֙ מִכָּל־הָ֣עַמִּ֔ים אֲשֶׁ֧ר הֱפִֽיצְךָ֛ ה֥' אֱלֹהֶ֖יךָ שָֽׁמָּה: (דברים פרק ל, ג)

כי דרכו בקודש היה של כבוד קדושת מורנו הרב רבי שמחה בונים זכר צדיק וקדוש לחיי העולם הבא זכותו יגן עלינו בעת שהניח מעט לישן אפילו ביום לקח עמו הטלית ותפילין מראשותיו, ותמיד היה אצלו המנהג הזה, כי פעם אחת שאל אותו מתלמידיו המקורבים אליו שיאמר פירוש על זה וענה ואמר כי הוא בטוח ויוכל להיות כאשר הוא יניח את עצמו לישון קמעה אזי ישמע שמועה טובה מביאת המשיח אזי יהא מוכן לילך תיכף עמו לארץ הקודש בלי שום עיכוב והכל הוא מפקיר רק הטלית ותפילין מוכרח הוא ליקח באמתחתו, ודי לחכימא.

חייב אדם  לחיות בתודעה ברורה כי 'ישועת ה' כהרף עין'. חייבת אמונה זו לקרום עור וגידים ולהיות  נוכחת בחיים המעשיים ממש. רבי שמחה בונם לקח טלית ותפילין לכל מקום בו שהה מתוך הכרה ברורה שהמשיח עשוי להופיע דוקא עכשיו ובבלאגן והחופזה שבחזרה לארץ ישראל ישארו הטלית והתפילין האהובים בפשיסחא שבפולין.

אם שבתה אינה מוצאת את החתן עמו תקים בית נאמן בישראל תאמין שבכל רגע עשוי הוא להופיע בפתח הבית ולכן תקנה  בגדים לחתונת בתה כבר עכשיו.

חולה אנוש כדאי לו להכין  דבר תורה מאלף לסעודת ההודיה על החלמתו אותו ילמד על פה ואותו ישנן בכל רגע פנוי בין הקרנה לטיפול כימותראפי.

וכמובן שאין כרכישת עגלה משוכללת ובגדי תינוק שאך זה יוולד לזוג מאותגר הריון המעוכב לעת עתה  מהבאת חיים לעולם.

כשמאמינים באופן מוחשי, כמו ר' בונם, חשים את קרבת אלהים ונפתחים מבועי אורה וישועה.