02-5817176

סוסיא הר חברון

רבנים מדליקים ( ר' שמחה בונם מפשיסחא)

לְאַהֲבָ֞ה אֶת־ ה֧' אֱלֹהֵיכֶ֛ם לָלֶ֥כֶת בְּכָל־דְּרָכָ֖יו וּלְדָבְקָה־בֽוֹ: (דברים פרק יא, כב)

פעם אחת שאל הגאון הקדוש ר' ישעי'לי מפשדבורז  את הגאון הקדוש ר' יצחק מווארקי, מה זאת שאתם מרעישים את העולם עם הרבי ר' בונם, ובמה כחו גדול כל כך ? והשיב לו: הרב ר' בונים הוא ביכולתו כמו אליהו הנביא ז"ל, אשר מצא את אלישע חורש בשוורים, והיה כמו עובד אדמה, (פוער), המדבר על שווריו "נא העי קסאבע" וכשהשליך את אדרתו עליו כל כך נתפעל ונתלהב, עד שתכף ומיד שחט את השוורים, ושרף את כלי המחרישה, ובשל הבשר ויחלק להעם, וכששאל אותו אליהו, מה עשיתי לך ? השיב, אוי!  עשית לי הרבה מאוד, ועזב את אביו ואת אמו, ותיכף רץ אחריו, ולא היה אופן עוד אב צירייסין עהם פון אליהו הנביא רבו, עד שקיבל פי שנים.

כן כשלקח הרב ר' בונים את יד תלמידו לידו, אף מאיש פשוט, תכף ומיד נתלהב, עס האט עהם אן גהובען (הניף) צו ברענן יודישקייט, עד שכל אחד רצה לנשק להשם יתברך, ורץ ללמוד, וכלל את עצמו עם התורה ואותיותיה באהבה עצומה, ונשק כל האותיות, ובדמעות שליש מסר את עצמו על מזבח קדושת השי"ת, והיה מוכן לזה בתשוקה נפלאה ובכל כחותיו וחיותו.

ישנם אנשים שקדושתם מדבקת. אנשי קדש שאש הקדש המלהטת סביבם מבעירה את סביבתה כאש בשדה קוצים. אנשים שאי אפשר שלא להידבק בהם ולהבעיר את הלב בבערתם. אליהו הנביא היה כזה, ר' שמחה בונם היה כזה, ר' שלוימל'ה קרליבך היה מהזן הזה. בכל דור ישנו את הרב המדליק שמספיק לפגוש בו פעם אחת ולבעור באהבת ה'  עד קץ הימים. כדאי להשקיע כל מאמץ בחיפוש אחר רבנים שכאלה ולהקדיש  כל משאב כדי לפוגשם.