02-5817176

סוסיא הר חברון

אַיֶּכָּה (רבי שנאור זלמן מלאדי)

וַיִּקְרָ֛א ה' אֱלֹהִ֖ים אֶל־הָֽאָדָ֑ם וַיֹּ֥אמֶר ל֖וֹ אַיֶּֽכָּה: (בראשית ג  ט)

 עתה נספר הנעשה עם רבנו, רבי שלמה זלמן מלאדי, במאסרו… וישב שם ועיניו צופות וכלות לישועת ה'. ובא אליו שר הז'נדרמים (השוטרים) לגבות עדות ממנו. ויתנהו ה' לחן ולחסד בעיני השר… וראה תואר פני רבנו כי איום הוא ומצאו טרוד בעמקי מחשבותיו הבין שהוא איש רם המעלה. והשר היה גדול בחכמה ובקי בתורתנו הקדושה. ואמר לו השר יש לי שאלה לשאול ממך האם תשיב לי מה שאשאל. ויאמר לו רבינו שאל מה תשאל. אמר לו השר תאמר לי פירוש הפסוק "ויקרא ה' אל האדם ויאמר לו אַיֶּכָּה" איך שייך שהקב"ה לא ידע איה האדם. ואמר לו רבינו: האם מאמין אתה שהתורה היא נצחית וישנה בכל זמן ובכל דור ובכל אדם ? והשיב לו השר: הן אני מאמין בזה. ואמר לו רבינו: פירוש הפסוק הוא שבכל זמן קורא ה' לכל אדם ואומר לו אַיֶּכָּה איה אתה בעולם ? הנה לאדם נקצב ימים ושנים שבכל יום ובכל שנה יעשה הטוב עם ה' ועם אנשים. ועל כן התבונן איה אתה בעולמך כמה שנים עברו עליך ומה עשית באותן הימים ושנים. למשל אתה חיית שנים כך וכך, ונקב בגילו של השר, מה עשית בהם האם הטבת למישהו וכו'. ונתפעל השר מאד… עד שהשר הפליג בתשבחות רבינו לפני הקיסר שהוא חכם גדול ואיש אלקי ולפי דעתו הוא זכאי בדינו רק המלשינים טפלו עליו עלילות שוא מחמת קנאה ושחררו הקיסר.

שאלת אַיֶּכָּה הנה השאלה המתמדת האמורה להדהד באזני כולנו. מה הספקת עד כה ? איך ניצלת את ימיך ?  האם זיהית את כלל הכוחות שנחנת בהם, פיתחת אותם וניצלתם לתועלת העולם ?

בכל שנת חיים לובשת שאלת 'אַיֶּכָּה' צליל חדש וגוון מחודש. היכן אתה כמתבגר, כבן, כבן תורה, כחייל, כמפקד, כבעל, כאבא, כסב, כעובד ה' וכמתקן עולם במלכות שדי.

הקריאה אליך הנה אישית וכדאי שתבוא עם תשובה חדה, אמיתית ומספקת לבל תגחיך את עצמך בניסיונות הסתתרות נואלים מפני בוראך יודע הכל. אינך יכול להתחמק מפני המראה המשקפת נאמנה את המציאות ומפני עצמך המכיר את האמת כפי שהיא.