02-5817176

סוסיא הר חברון

בני אדם כמלאכים (ר' לוי יצחק מברדיצ'ב)

וַ֠יָּבֹאוּ שְׁנֵ֨י הַמַּלְאָכִ֤ים סְדֹ֙מָה֙ בָּעֶ֔רֶב וְל֖וֹט יֹשֵׁ֣ב … וַיִּפְצַר־בָּ֣ם מְאֹ֔ד וַיָּסֻ֣רוּ אֵלָ֔יו וַיָּבֹ֖אוּ אֶל־בֵּית֑וֹ וַיַּ֤עַשׂ לָהֶם֙ מִשְׁתֶּ֔ה וּמַצּ֥וֹת אָפָ֖ה וַיֹּאכֵֽלוּ: (בראשית יט א – ג)

פעם אחת בא ר' לוי יצחק אל בית נגיד (עשיר) אחד מפואר בלבוב, והסתיר ממנו כי הוא הרב מברדיצ'ב, ויאמר, אשב נא היום אצליכם ואלינה ואלכה. ויען הנגיד, החסר אורחים אני כי תבוא אלי לך לך אל בית מלון אורחים, ושם תלין. ויאמר הרב, אמנם אדוני לא אורח אנכי תנה לי מקום בחדר אחד ולא אטריח עליך. ויען הנגיד, אם אינך אורח צא לך אל בית מלמד פלוני. ויקם וילך אל בית המלמד ונתקבל בסבר פנים יפות, ויהי אך דרך מפתן הבית וישב וינוח, והקול נשמע "בא הרבי מברדיצ'ב". ויסובו את הבית לישא ברכה מאת הרב, ובתוך הבאים היה גם הנגיד הנזכר, וידחוק עד לפני הרבי, ואמר אדוני מורי ורבי ימחל נא לבא אלי כי כל הצדיקים הבאים לפה מתאכסנים אצלי, ויען הרבי, הלא ידעתם רבותי מה הפרש בין אברהם אבינו עליו השלום ובין לוט, למה מרעישין העולם (בני אדם) בחסד שעשה אברהם אבינו עליו השלום למלאכים שלקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, והלא גם בלוט נאמר ויעש להם משתה ומצות אפה, ומה יתרון לאברהם שאספם אל ביתו הלא גם בלוט נאמר "סורו נא אל בית עבדכםולינו ורחצו רגליכם" אך הענין הוא, בלוט נאמר "ויבואו המלאכים סדומה", מה שאין כן  באברהם אבינו עליו נאמר וירא "והנה שלשה אנשים נצבים עליו", אחד בדמות סרקי, אחד בדמות ערבי ואחד בדמות נבאטי. כללו של דבר אברהם  ראה אותם כנוסעים ואורחים, אבל לוט ראה אותם מלאכים. על כן בלוט אין מתפארים כי למלאכים באהבה נוהגים אכסניה (מארחים), אכן החסד הוא באברהם שאסף אל ביתו המלאכים גם בחשבו שהם רק אורחים, על כן ראוי לו השבח והתפארת.

מלאכים כל אחד מאתנו רוצה להכניס תחת צל קורתו. נשמח כולנו ללמד תלמידים צדיקים, לגייס עובדים חרוצים ולארח אנשים נחמדים וזורמים. אלא שהישארות באזורי הנוחות חסרי האתגר זו הנה מורשתו של לוט ויוצאי חלציו, עמון ומואב. אנו כיהודים פוסעים בעקבותיו של אברהם אבינו ומהלכים בנתיבותיו. מנסים אנו לחלץ ולהפריח את המלאכיות הכלואה בבני האדם. פותחים אנו את בתי מדרשנו וליבותנו גם לאלו שלא בהכרח צדיקים בפועלם, בהליכותיהם או בחזותם. מגייסים אנו למפעלנו גם עובדים מאתגרים הדורשים ליטוש, הכוונה ועידוד כדי להפיק את כל הטוב שבהם דוקא  דלי הכישורים החברתיים שאיש אינו מזמינם לביתו ובודאי שלא מושיבם לשולחנו הם הנם אורחי הכבוד בסעודותינו. ללכת בדרכי לוט זה נעים ונחמד לפסוע בדרכי אברהם זה מאתגר ונכון.