02-5817176

סוסיא הר חברון

לאורם נלך (רבי שמחה בונם מפשיסחא)

וַיְהִ֡י מֵאָז֩ הִפְקִ֨יד אֹת֜וֹ בְּבֵית֗וֹ וְעַל֙ כָּל־אֲשֶׁ֣ר יֶשׁ־ל֔וֹ וַיְבָ֧רֶךְ ה' אֶת־בֵּ֥ית הַמִּצְרִ֖י בִּגְלַ֣ל יוֹסֵ֑ף וַיְהִ֞י בִּרְכַּ֤ת ה' בְּכָל־אֲשֶׁ֣ר יֶשׁ־ל֔וֹ בַּבַּ֖יִת וּבַשָּׂדֶֽה: (בראשית לט  ה)

שמעתי כי הגאון הקדוש הרבי ר' בונם ז"ל מפשיסחא אמר כי ג' פעמים נענה מן השמים תיכף ומיד במאמר פיו.  פעם אחת הלך עם עצים של הגביר ר' ברקי טמירל'ס מווארשא, לדנציג, וירד שער (מחיר) העצים מאוד, עד שהוצרך לבוא לביתו באיבוד הקרן, וכמעט לא היה נשאר על הוצאות הובלת העצים לשם וישב בדנציג איזה שבועות ולא מכר העצים, ופעם אחת בישבו באכסניה שלו התחיל לבכות ואמר ריבונו של עולם, הנה נתברך בית המצרי בגלל יוסף, כן מהראוי שיתברך אדוני בגללי, ואם כי אינני כיוסף הצדיק, אבל גם אדוני ר' ברקי איננו רשע כמו המצרי, וככלותו לדבר תפלתו ובקשתו, בא לאכסניה שלו סרסור (מתווך)  עם סוחר אחד ושאל אם יש לו עוד העצים, כי נתייקר השער, ובא ידיעה ממרחקים כי נצרך לשם העצים ומכר במקח על צד היותר טוב ובריוח גדול.

כאשר גדולי האומה מהווים מודל חי עבורך נפתחות בפניך אפשרויות שאפילו לא דמיינת. דבקות ביוסף הצדיק מביאה שגשוג למי ששלח אותך. דבקות במשה רבנו פותחת שערי הבנה בתורה. דבקות באהרון  הכהן מביאה שלום בכנפיה ודבקות באברהם העברי מאפשרת לך לעמוד מן העבר האחד גם אם כל שאר העולם עומד מן העבר השני. החכמה בחיים הנה לבנות את גלרית הגדולים שתנחה את חייך ותאיר את משעולי חייך. גם באוניברסיטה  מה שקובע הוא מי המנחה של המחקר ולא מי הסטודנט שמבצע אותו.