02-5817176

סוסיא הר חברון

ללמוד מן הגנב (רבי משה לייב מסאסוב)

הֵ֣ן כֶּ֗סֶף אֲשֶׁ֤ר מָצָ֙אנוּ֙ בְּפִ֣י אַמְתְּחֹתֵ֔ינוּ הֱשִׁיבֹ֥נוּ אֵלֶ֖יךָ מֵאֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן וְאֵ֗יךְ נִגְנֹב֙ מִבֵּ֣ית אֲדֹנֶ֔יךָ כֶּ֖סֶף א֥וֹ זָהָֽב: (בראשית מד ח)

פעם אחת נסע הרב משה לייב (מסאסוב) על המדינה לאסוף מעות לפדיון שבויים ולא היה יכול לקבץ הסכום הנדרש וחשב בלבו הן ביטלתי על ידי זה מתורה ותפלה ולא פעלתי כלום. מהיום והלאה אשב בבית על התורה ועל העבודה ואירע מקרה בו ביום אשר יהודי אחד גנב חפץ ונתפש בכנף ונלקח לבית הסוהר והכוהו הכה ופצוע ובהיוודע זאת להרב הקדוש רץ תיכף לבית המשפט והשתדל להוציאו לחפשי. אחר כך אמר הרב הקדוש אל האיש הגנב ההיטב הכאיבו לך המכות אשר הֻכֵיתָה בבית האסורים ?  השמר לך מהיום והלאה לבל תעשה כמעשיך הרעים. ויען הגנב מדוע לא? אם לא עלתה בידי בפעם אחת מה בכך אקוה כי יעלה בידי בפעם השניה. ומיד התרגש הרב הקדוש ויאמר הדיבורים האלו יכוונו גם עלי אם לא עלתה בידי לקבץ מעות בפעם זה אתבטל  חס וחלילה ממצוה זו? לא לא. יוכל להיות שיעלה בידי בפעם השני.

הגנב הנו מודל ומופת לדבקות במשימה. הגניבה הנו אורח חייו ומקור פרנסתו של הגנב ולכן אין הוא מעלה על דעתו להירתע מכישלונות ולוותר על מטרות ויעדים אותם לא הצליח להשיג בניסיון ראשון. לעיתים הגניבה הופכת ממקור פרנסה לאתגר  מקצועי ומבחן כישורים ואז הניסיון החוזר והדבקות במשימה הופכות כבר לעניין של יוקרה ומעמד חברתי שאין להיכשל בו בשום מחיר.

גנבים מקצוענים  ואנשי עולם תחתון השבים שוב ושוב לבתי הכלא ראויים להיות מופת לרבנים, אדמ"ורים צדיקים ובני תורה השוקלים להתיאש ולהרים  ידיים מאיסוף צדקה, מעזרה לחבר, מתיקון מידות או מעוד תוכנית דיאטה. הדבק תמונה של גנב ידוע על הסטנדר וכנראה שלעולם לא תרים ידיים מפיצוחו של תוספות סרבני.