02-5817176

סוסיא הר חברון

רחוק מהעין רחוק מהלב (רבי יצחק מוורקי)

וַיִּרְא֥וּ אֹת֖וֹ מֵרָחֹ֑ק וּבְטֶ֙רֶם֙ יִקְרַ֣ב אֲלֵיהֶ֔ם וַיִּֽתְנַכְּל֥וּ אֹת֖וֹ לַהֲמִיתֽוֹ: (בראשית לז יח)

שמעתי בשם קדשו (רבי יצחק מוורקי) שאמר בפרשת וישב "ויראו אותו מרחוק ויתנכלו אותו להמיתו", היינו באם דוברים אחד עם השני אז יכולים לברר אשר השנאה טעות היא, וכי נזרקה לשון הרע ושקר. וממילא נעשים אוהבים.

אבל אם נתרחקו שני אנשים אחד מהשני, ואינם באים לידי דיבור ביחד, שישאלו אחד את חבירו מה ראה על ככה לעשות כן, ושישמע תירוצו של חבירו, אז השנאה מתגברת יותר ויותר מעת לעת, וזה ו"יראו אותו מרחוק", היינו שלא נתקרבו, רק הלכו ממנו ברחקות, ועל ידי זה בא אחר כך השנאה יותר ויותר עד ויתנכלו אותו להמיתו. והבן. ומנוחה מזה. וכן היה.

מרחק אינו רק נתון פיזי אלא אף מצב נפשי. אפשר לראות מישהו ממרחק רב ואפשר להתבונן בו ממרחק נפשי, להרתע מכל מפגש אתו ולהתנזר  מכל דיבור עמו. המרחק  הנפשי הנו אבי אבות השנאה, הניתוק והאסונות. כשלא נפגשים ולא מדברים לא ניתן לברר מחלוקות, לא ניתן להבהיר טעויות ואי אפשר להתנצל ולתקן מישגים.

כך ירדנו להשתעבד במצרים. האחים נרתעים ושומרים מרחק מיוסף, הביקורת מוטחת בחדרי חדרים והולכת, גואה ושוצפת במחשכים וכשהי פורצת איש כבר אינו מסוגל לעצור את נחשול השנאה הקטלני.

פגישה ודיבור הנם חוסר נעימות עכשווי שאחריתו אהבה, אחוה, שלום ורעות ואלו שתיקה, מרחק והתססה פנימית  מבטיחים שקט עכשווי אשר רעה, מרה וקטלנית אחריתו.