02-5817176

סוסיא הר חברון

ממתק שבת סוסיאי: "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו" – מוטות הנשיאה נעוצים תמיד בארון, כדי שנפנים שהחיים מצויים בתנועה מתמדת, ומה שקיים היום לא בהכרח יהיה כאן מחר. נעם