02-5817176

סוסיא הר חברון

החיים כמראה

עִם חָסִיד תִּתְחַסָּד עִם גְּבַר תָּמִים תִּתַּמָּם:

עִם נָבָר תִּתְבָּרָר וְעִם עִקֵּשׁ תִּתְפַּתָּל: (תהילים יח כו-כז)

רבי יהודה פתר הפסוק באברהם אבינו –

כיון שבא בחסידות, הקדוש ברוך הוא בא עמו בחסידות,

בשעה שבא בתמימות, הקדוש ברוך הוא בא עמו בתמימות,

ובשעה שבא בעקמנות, הקדוש ברוך הוא בא עמו בעקמנות,

בשעה שנתברר על עסקיו, הקדוש ברוך הוא בירר לו עסקיו.

אימתי בא בחסידות?

בשעה שאמר – "אל נא תעבור מעל עבדך",

מה כתוב שם? "ואברהם עודנו עומד לפני ה' "…

אימתי בא בתמימות?

בשעה שאמר – "אולי יחסרון חמשים הצדיקים חמשה",

מה כתוב? "ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה".

אימתי בא בעקמנות?

בשעה שאמר – "ואנכי הולך ערירי", מה כתוב שם? "לא יירשך זה".

אימתי נתברר על עסקיו?

בשעה שאמר – "במה אדע כי אירשנה",

מה כתוב שם? "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך".

(ויקרא רבה יא ה)

היחס המשתנה שזוכה לו אברהם אבינו מצד הקב"ה נובע באופן ישיר ממעשיו של אברהם עצמו. כשאברהם רץ לעשות חסד עם אורחיו הקב"ה עושה חסד וממתין לו, כשאברהם מנהל משא ומתן תמים על הצלת סדום הקב"ה נעתר לבקשותיו ומוריד את המחיר צעד אחר צעד, כשאברהם מביע חוסר אמונה אודות הבטחת זרעו אף הקב"ה מערפל את זהות יורשו, ובשעה שאברהם יורד לפרטי פרטים בדבר ירושת הארץ אף הקב"ה מציג את תהליך ירושתה על תנאיו ושלביו לפרטי פרטים.

כך גם בחיינו: אדם הניגש לחייו ולסביבתו בעין טובה – יגלה בהם הררי טוב, שמחה וחסד, ואילו אדם המחפש בו ובסביבתו את הפגמים, הקשיים וחוסר היושר –

יזכה בחזרה למנה גדושה של קרירות וצרות עין. האוחז ביושר ושקיפות מעורר גלי אמת וכנות כלפיו, ואילו ההולך בדרך הצביעות והשקר יגלה כי חייו הפכו לזירת קרב מתמדת ומדממת. אדם המתבונן בצִדם הטכני של החיים יעצב את חייו כרשימת מטלות אינסופית ומייגעת, ואילו המתבונן בעיני משורר יגלה עולם קסום של חוויה והשראה.

בידי כל אחד הבחירה כיצד לעצב את העולם שבו הוא חי, שכן כל חיינו וקורותינו אינם אלא מראת ענק המשקפת עבורנו את יחסנו אנו אל העולם.