02-5817176

סוסיא הר חברון

צרעת בנות ציון

זֹאת הַתּוֹרָה לְכָל נֶגַע הַצָּרַעַת וְלַנָּתֶק:

וּלְצָרַעַת הַבֶּגֶד וְלַבָּיִת:

וְלַשְׂאֵת וְלַסַּפַּחַת וְלַבֶּהָרֶת: (ויקרא יד נד- נו)

 "יען כי גבהו בנות ציון … ותלַכנה נטויות גרון" –

שהיתה אחת מהן לובשת תכשיטיה,

והיתה מטה גרונה בשביל להראות את תכשיטיה…

"וברגליהם תעַכַּסנה"

היתה מביאה שפופרת של ביצה והיתה ממלאה אותה אפרסמון

ונותנת אותה תחת עקיבה במנעליה,

וכשהיתה רואה כת של בחורים היתה רופסת עליה,

והיתה אותו הריח מפעפע בהן כארס של נחש…

מה עשה ? "ושִׂפַּח ה' קדקד בנות ציון"

רבי אלעזר אומר: הִלְקָן בצרעת, ככתוב – " ולשאת ולספחת".

(ויקרא רבה טז א)

הצרעת – המחלה המתאפיינת בפצעים מביכים ומרתיעים, הפורחים על עור האדם בשלל מקומות, צורות, צבעים וגדלים ומעוטרים בפלומות שיער מגוונות – נתפסת על ידי חז"ל כתגובה לעיוות רוחני עמוק ומשמעותי.

שורשה הרוחני של הצרעת דורש היא איבחון על ידי כוהן ולא על ידי רופא, ותהליך ההחלמה ממנה הנו תהליך היטהרות ולא תהליך הירפאות.

צרעת הנה תגובה ראויה ואפקטיבית, מבהיר המדרש, לאותם ואותן אנשים ונשים המשקיעים את כל עולמם במשיכת תשומת לבם של בני אדם בכלל ושל בני המין השני בפרט.

כדוגמא קיצונית מביא המדרש את בנות דורו של ישעיהו הנביא, נשים מבוססות ובעלות אמצעים, שכל יציאתן לרחוב הנה מופע מתוכנן ומחושב של הפעלת יצרים וגירוי סביבתי. נשים עמוסות תכשיטים המעצבות את סגנון הליכתן ותנועות ראשן כדי לצוד את עיני הגברים. נשים המוכנות לוותר על כל בדל נוחות ומסתירות בנעליהן האופנתיות מערכת מתוחכמת להתזת בושם אפרסמון יוקרתי המיועד  לנחירי הגברים שאותן הן מעוניינות לגרות. אנשים ונשים שכאלה, שכל עולמם מוכוון למרדף אחרי תשומת לב ומניפולציות יצריות, סופם כי יידחו מן החברה כמצורעים המעוררים גלי דחייה ושאט נפש.